Onze tien kernprincipes voor Utrecht

Onze jonge gemeenteraadspartij is hard bezig met het ontwikkelen van een website. Toch vinden we het alvast belangrijk om Utrechters te laten weten wat onze ideeën zijn. En ideeën beginnen met principes.

Bekijk ook onze raadsleden en hoe je contact met ons kan opnemen.1. Voor de kleinen en de groten in de samenleving.

Horizon is een lokale middenpartij. De vele grote schouders die Utrecht kent kunnen en willen de kleinen in de samenleving ondersteunen. Een kleine maar sterke overheid hoort daarbij.

We geven de groten de vleugels om te vliegen en zij die het nodig hebben een openbaar thuis.


2. Voor de vrijheid om van Utrecht een fijne plek te maken.

Utrecht is een onwijs fijne stad. En dat doen we met z’n allen. Daarom geven we ruim baan aan initiatieven om onze stad nog fijner te maken. De overheid moet faciliteren, niet limiteren. Daarom zijn we niet zo van de regels. We dienen allemaal hetzelfde belang.


3. Voor een stad voor niet alleen ons, maar ook voor de volgende generatie.

Utrecht wordt al eeuwenlang van generatie op generatie doorgegeven. Dat willen wij ook graag doen. Daarbij hoort dat we de klimaatcrisis serieus nemen. Daarom is Horizon een groene partij. We zijn voor openbaar groen, voor hernieuwbare energie, en voor fietsers. En we willen flink investeren in openbaar vervoer.


4. Voor verenigingen en vrijwilligers.

Onze stad is rijk aan allerlei soorten verenigingen en gemeenschappen. Dat varieert van studentenverenigingen, met hun rijke geschiedenis en tradities, tot lokale gemeenschappen en kerken, die belangeloos hun mede-Utrechters helpen. Horizon staat achter hen. Horizon is hun stem in de raad.


5. Voor jong en voor voormalig jong.

Tienduizenden jongeren wonen in Utrecht. We geven ruim baan aan faciliteiten voor studenten, en juichen toe dat onze stad zoveel studie- en studentenverenigingen telt. We zoeken jongeren actief op om met hen te praten. Want hun jonge geluid moet gehoord worden. We bouwen (studenten)huizen voor ze, zorgen dat de doorstroom weer klopt, en versoepelen regels voor het delen van woningen met huisgenoten.

Ook voor hen die vroeger jong waren of zich misschien nog steeds jong voelen willen wij ons sterk maken. We zijn er voor elke Utrechter.


6. Voor lokale ondernemers die onze stad zo bijzonder maken.

Horizon ziet dat ondernemers onze stad dragen. Utrecht is een plek waar zoveel te zien is, zoveel te eten is, zoveel te ervaren is. Dat is het werk van onze lokale ondernemers, en die ondersteunen wij. Horizon pleit voor minder regels en meer vrijheid. De openbare ruimte is van alle Utrechters, en wij geven lokale ondernemers de mogelijkheid om op dat canvas te kunnen schetsen.


7. Voor de sporters die de Olympiërs van morgen worden.

Waar je ook kijkt, je ziet dat Utrecht een sportieve stad is. Wij werken samen met sportverenigingen voor jong en oud om dat zo te behouden. Kijk alleen al naar onze roeiers - toptalenten waar we ontzettend trots op zijn. Horizon geeft hen de ruimte om te kunnen excelleren.


8. Voor hand-in-hand als de rest van het land het even kwijt is.

Horizon bewaakt de grondwet en de mensenrechten in Utrecht, ook als de rest van het land opeens rare dingen doet. Utrecht is een veilige haven. Wij zullen nooit wijken voor onze idealen.


9. Voor een stad waar jij jij mag zijn.

Je mag zijn wie je wilt zijn. Je mag houden van wie je wilt. Je mag geloven wat je wilt. Horizon staat achter alle initiatieven om dat te vieren.

Heb je moeite om gelukkig met jezelf te zijn, in deze maatschappij die elke dag sneller draait? Dat is oké. Praat over je mentale gezondheid. Horizon wil dat de gemeente haar geestelijke gezondheidszorgtaak uiterst serieus neemt.


10. Voor een overheid die weet waar ze het over heeft.

Horizon schaamt zich voor krantenheadlines over gefaalde ICT-projecten bij de overheid. Wij pleiten voor meer technische kennis en mensen in de overheid. Technologie is de toekomst, en alleen een kundige overheid kan hier van profiteren.